Το δάνειο των 25 εκατομμυρίων ευρώ είχε συναφθεί από τη Δημοτική Αρχή Γκόντα το 2007 για αναχρηματοδότηση όλων των δανείων που είχαν ληφθεί από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου και ιδίως ρυμοτομιών, που ανάγονταν ακόμη και στη δεκαετία του 1950.
Είχε δε εξασφαλιστεί επιτόκιο ύψους 1,3%, που ήταν προϊόν δημόσιου διαγωνισμού και της άριστης οικονομικής κατάστασης του Δήμου τότε. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», με αφορμή την απόφαση για αναχρηματοδότηση του δανείου που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης.
«Έτσι δόθηκε -προσθέτει- η δυνατότητα να υλοποιηθούν μεγάλα έργα στην πόλη μας, που την ανέδειξε πρωταθλήτρια σε ενταχθέντα έργα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε ρυμοτομίες έχουν ήδη εισπραχθεί από τον Δήμο μας, με τις 12 εξαμηνιαίες δόσεις των υπόχρεων συμπολιτών».
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία, επιστρέφει τα «πυρά» που είχε δεχθεί κατά καιρούς από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, σημειώνοντας ότι «έτσι καταρρίπτεται ο μύθος περί υπερδανεισμού του Δήμου μας, όταν αναφέρονται σε ριζοσπαστικές αποφάσεις εξυγίανσης, κάτι που επιτέλους μετά από χρόνια παραδέχθηκε και η σημερινή Αρχή». Τέλος για την ιστορία αναφέρει ότι ψήφισε θετικά για την επαναδιαπραγμάτευση του δανείου, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή για το ύψος του επιτοκίου.

πηγή